RO / EN

a.5| RECONSTITUIREA PROPRIETĂȚII

Acte necesare:

 • Contract vânzare–cumpărare;
 • Certificat de moştenitor;
 • Titlu de proprietate;
 • Sentinţe judecătoreşti;
 • Documente de stare civilă (certificate de căsătorie, de deces, după caz);
 • Planuri topografice cu următorul conţinut:
 • Situaţia iniţială a parcelei (pe cât posibil conform descrierii din actele de proprietate);
 • Situaţia actuală a parcelei.

Reconstituirea proprietății


Activităţi desfăşurate de firmă:

 • studiul conţinutului actului de proprietate urmărind istoricul imobilului din punct de vedere juridic;
 • efectuarea de măsurători topografice;
 • verificarea corespondenţei dintre planurile iniţiale – situaţia actuală din teren;
 • stabilirea diferenţei şi cauzele care au modificat configuraţia şi conţinutul (construcţii din incintă);
 • memoriu tehnic din care să reiasă modul în care s-a făcut reconstituirea precum si concluziile trase în urma reconstituirii poziției și limitelor proprietății;
 • trasarea la teren a imobilului reconstituit dacă situația din teren permite acest lucru;
 • înmânarea documentaţiei tehnice și juridice rezultată în urma reconstituirii proprietății.

Observaţii:

La confruntarea suprafeţei de teren determinate cu cea existentă în acte, în cazul în care se constată diferenţe, acestea vor trebui foarte bine motivate (exemplu: acte care n-au planuri anexă, documente de vânzare-cumpărare care nu au fost întocmite cu precizările necesare asupra limitelor exacte ale proprietăţii).

Opţional, la cerere, firma se poate ocupa şi de întocmirea documentației tehnice de atribuire de număr cadastral și intabularea dreptului de proprietate.

< Inapoi la listare