RO / EN

b.1| REȚELE GEODEZICE, REȚELE DE SPRIJIN PLANIMETRICE ȘI ALTIMETRICE

b.1| REȚELE GEODEZICE, REȚELE DE SPRIJIN PLANIMETRICE ȘI ALTIMETRICE

Pentru a putea întocmi planuri topografice, hărţi și lucrări de cadastru, se aleg pe suprafaţa terestră o serie de puncte a căror poziţie în spaţiu diferă, dar care proiectate ortogonal pe o coală de desen şi unite ne vor reda cu fidelitate forma şi dimensiunile acelei zone (la scară). Punctele sunt situate pe poziţii dominante şi repartizate de regulă în colţurile unei reţele de triunghiuri, poziţia acesto...

Află mai multe

b.2| RELEVEE, SECȚIUNI ȘI FAȚADE DE CLĂDIRI

b.2| RELEVEE, SECȚIUNI ȘI FAȚADE DE CLĂDIRI

Prin tehnica măsurătorilor sub denumirea de RELEVEE pot fi înțelese următoarele categorii: desenul rezultat prin secționarea unei construcții cu un plan orizontal la o înălțime de 1.20 metri deasupra pardoselii nivelului la care se referă (subsol, parter, mezanin, etaj, mansardă, pod); desenul rezultat prin secționarea unei construcții cu un plan vertical dupa o direcție prestablită (sinonim cu SECȚIUNE); desenul...

Află mai multe

b.3| PROFILE LONGITUDINALE ȘI TRANSVERSALE

b.3| PROFILE LONGITUDINALE ȘI TRANSVERSALE

Profilul longitudinal: Presupune executarea unei ridicări în lungul traseului, pe punctele marcate în axul căii de comunicaţie (existente sau proiectate), urmărindu-se asigurarea unei precizii necesare atât pentru studiile de proiectare cât şi pentru faza de execuţie a căii de comunicaţie. Produsul final al acestei operaţiuni este profilul longitudinal al traseului, scările uzuale fiind  1:1000 pentru d...

Află mai multe

b.4| TRASĂRI

b.4| TRASĂRI

Lucrările de trasări constau în transpunerea în teren a unui proiect care are drept obiect o incintă neconstruită sau un contur al unei clădiri. Elementele metrice ale obiectului proiectat sunt analizate în cadrul procesului de pregătire topografică a cărei finalizare o constituie planul topografic de trasare.Transpunerea în teren a proiectului ține seama de toate condițiile pe care proiectantul le impune at&ac...

Află mai multe

b.5| URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCȚIILOR

b.5| URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCȚIILOR

Monitorizarea tasării: Metoda nivelmentului geometric de precizie înaltă a fost şi este, cea mai folosită metodă în studiul deformaţiilor construcţiilor. În funcţie de tipul şi mărimea construcţiei studiate, se creează reţeaua de nivelment geometric pentru monitorizarea tasărilor.În componenţa reţelei intră: punctele de control de cercetat, fixate pe construcţia care este supusă cercetării, numite...

Află mai multe

b.6| GPS

b.6| GPS

GPS reprezintă de fapt o parte din denumirea NAVSTAR GPS (NAVigation System with Time And Ranging Global Positioning System). Proiectul a fost demarat de către guvernul Statelor Unite la începutul anilor ’70. Scopul principal îl reprezintă posibilitatea de a putea determina cu precizie poziţia oricărui punct de pe suprafaţa Pământului, în orice moment indiferent de starea vremii utilizând informații a...

Află mai multe

b.7| DOTARE TEHNICĂ

b.7| DOTARE TEHNICĂ

NIVELĂ ZEISS NI 030 Caracteristici: aparat optico-mecanic; compactă, rezistenta la uzură și șocuri, ușor de folosit; precizie de 2mm-3mm pe dublu kilometru de nivelment. STAȚIE TOTALĂ TOPCON GTS 211D Caracteristici: memorie de 2000 de înregistrări; distanța maximă de măsurare, cu precizia de 3mm+2ppm, este: cu o prismă mică până la 550m, cu o prismă normală până la 1100m, iar cu un fagure ...

Află mai multe