RO / EN

d.1| GIS (Geographic Information System)

d.1| GIS (Geographic Information System)

GIS (Sistem de Informații Geografice) — este un sistem informatic utilizat pentru colectarea, stocarea, verificarea, integrarea, manipularea, analiza și vizualizarea datelor geografice sau geospațiale. GIS-ul este alcătuit din: Date digitale — informațiile geospațiale pe care le veți afișa și le veți analiza folosind calculatoare și programe; Echipamente de calcul — computere și/sau servere utilizate la stocare...

Află mai multe

d.2| HĂRȚI TEMATICE

d.2| HĂRȚI TEMATICE

Analiza spaţială include tehnicile prin care se studiază relaţiile dintre entităţi, din punct de vedere topologic, geometric sau geografic. Apariţia unui potenţial dezastru depinde de doi factori: hazard şi vulnerabilitate. Hazardul reprezintă probabilitatea apariţiei unui potenţial fenomen devastator, iar vulnerabilitatea reprezintă gradul de distrugere rezultat în urma apariţiei fenomenului. Analiza riscurilor ar tr...

Află mai multe

d.3| CARTOGRAFIE DIGITALĂ

d.3| CARTOGRAFIE DIGITALĂ

Cartografia, se ocupă cu întocmirea, editarea şi redactarea hărţilor. Hărţile pe hârtie furnizează informaţii de bază ale realităţii, dar le lipsesc multe detalii specifice care ne ajută să înţelegem mai bine relieful. Actualizarea informațiilor pe harta tipărită este foarte greoaie, iar tipărirea unei noi ediții/versiuni se întâmplă de cele mai multe ori la distanțe mari de timp, astfel că...

Află mai multe

d.4| WebGIS

d.4| WebGIS

Web Mapping-ul este procesul de generare şi distribuire a hărţilor cu ajutorul WWW-ului şi a caracteristicilor acestuia. În timp ce Web Mapping-ul abordează problemele tehnologice, Web Cartography studiază aspectele teoretice: întrebuinţarea hărţilor de pe web ca servicii, evaluarea şi optimizarea tehnicilor şi a fluxurilor de lucru, utilitatea hărţilor, aspectele sociale şi multe altele. WebGIS-ul este similar cu We...

Află mai multe

d.5| BAZE DE DATE SPAȚIALE

d.5| BAZE DE DATE SPAȚIALE

Baza de date spaţială este o bază de date textuală care are în plus posibilitatea de a stoca şi a interoga date care reprezintă obiecte definite într-un spaţiu geometric. Majoritatea bazelor de date permit reprezentarea obiectelor prin puncte, linii, poligoane sau structuri mai complexe: obiecte 3D, topologie, reţele lineare, etc. Principalele RDBMS-uri folosite în GIS sunt: Microsoft SQL Server - modul de...

Află mai multe