RO / EN

1.  POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

DEFINIȚII ȘI TERMENI

1.1. THEOTOP S.R.L. va folosi datele personale ale dumneavoastră numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comandă vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, eventualele promoții, buletinele informative periodice etc.

1.2. THEOTOP S.R.L. se obligă să nu facă publice sau să nu vândă bazele de date conținând informații referitoare la datele dumneavoastră personale. Datele personale pot fi transmise autorităților în drept sa verifice tranzacțiile comerciale, numai la solicitarea justificată a acestora.

1.3. THEOTOP S.R.L. garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către THEOTOP S.R.L. pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc. numai cu acordul prealabil al clientului.

1.4. Furnizarea datelor personale către THEOTOP S.R.L. nu implică obligativitate din partea utilizatorilor iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita în mod gratuit ștergerea acestora din baza de date.

 

2.  OPERATOR PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

THEOTOP -Companie

2.1. THEOTOP S.R.L. este înregistrată și avizată de catre ANSPDCP (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) cu nr. de înregistrare 11126.

2.1.1. THEOTOP S.R.L. certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

2.1.2. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, THEOTOP S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

2.1.3. Scopul colectării datelor este: cadastru și publicitate imobiliară

  • realizarea documentațiilor tehnice ale cadastrului general;
  • deschiderea cărțiilor funciare ca urmare a identificări deținătoriilor de imobile și intabularea drepturilor reale imobiliare corelative.

2.1.4. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: THEOTOP S.R.L. (reprezentantilor legali și imputernicitilor), precum și partenerilor contractuali ai firmei, cu respectarea prevederilor contractuale de confidențialitate.

2.1.5. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor**. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, trimisă electronic către THEOTOP S.R.L. pe adresa de email: office@theotop.ro.

2.1.6. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil la adresa de e-mail: office@theotop.ro pentru a corecta datele.

Notă de informare în scris: Notă de Informare; Măsuri de securitate: Controlul Datelor, Sistemele Informatice

THEOTOP -Website

2.2. THEOTOP S.R.L. este înregistrată și avizată de catre ANSPDCP (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) cu nr. de înregistrare 37158.

2.2.1. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, THEOTOP S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

2.2.2. Scopul colectarii datelor este: reclamă, marketing și publicitate, comerț on-line

  • informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situatia Contului lor;
  • informarea Cumparatorilor privind evolutia si starea Comenzilor, evaluarea Produselor si Serviciilor oferite, activitatii comerciale, de promovare a Produselor si Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul Clientului/Cumparatorului.

2.2.3. Prin completarea datelor in formularul de creare de cont si/sau de Comanda Cumparatorul declară și acceptă necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a THEOTOP S.R.L., înregistrată în Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 37158, și iși dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de catre THEOTOP S.R.L., dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmarire și monitorizare a vânzarilor și comportamentul consumatorului.

2.2.4. Prin citirea Documentului ați luat la cunostință faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

2.2.5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate electronic către THEOTOP S.R.L. pe adresa de email: produse@theotop.ro va puteti exercita dreptul de intervenție asupra datelor, dupa caz**:

  • rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte;
  • transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
  • notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

2.2.6. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil la adresa de e-mail: produse@theotop.ro pentru a corecta datele.

Notă de informare în scris: Notă de Informare; Măsuri de securitate: Confidențialitate, Sistemele Informatice

THEOTOP -Video

2.3. THEOTOP S.R.L. este înregistrată și avizată de catre ANSPDCP (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) cu nr. de înregistrare 37157.

2.3.1. THEOTOP S.R.L. certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

2.3.2. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, THEOTOP S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

2.3.3. Scopul colectării datelor este: monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private

  • supravegherea/înregistrarea video cu circuit închis a sediului în care își desfășoară activitatea THEOTOP S.R.L.;

2.3.4. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: THEOTOP S.R.L.

2.3.5. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor**. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, trimisă electronic către THEOTOP S.R.L. pe adresa de email: office@theotop.ro.

Notă de informare în scris: Notă de Informare; Măsuri de securitate: Sistemele Informatice

Observaţii:
**orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
**orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.