RO / EN

Înscriindu-se în contextul socio-economic de după 1989, S.C. THEOTOP S.R.L. și-a propus să abordeze problematica diversă pe care gestionarea teritorială o ridică și de la care se pleacă în orice activitate umană. Suportul legislativ în domeniu de la care s-a plecat, după realizarea în perioada de început (1990-1991) a primelor lucrări cu conținut tehnic modest (planuri topografice, trasări de obiective, bilanțuri teritoriale pe zone cu date predeterminate), l-a constituit apariția Hotărârii de Guvern nr. 834/1991 care a deschis calea întocmirii documentațiilor topografice în vederea atestării dreptului de proprietate asupra

Sediu Theotop

terenurilor de către societățile comerciale cu capital de stat. Firma a fost astfel implicată în circa 50 de lucrări a căror complexitate a fost extrem de diversă (de la incinte care nu ridicau probleme deosebite, până la mari complexe agrozootehnice și incinte industrial cu o structură topografică acoperind o plajă largă de aspecte).

Servicii Theotop

Experiența dobândită de personalul angajat care s-a confruntat cu această problematică a creat premizele integrării în noua activitate prilejuită de apariția Legii nr. 7/1996 a Cadastrului și Publicității Imobiliare care a permis abordarea din punct de vedere cadastral a unui număr important de municipii și localități urbane din zona central și sudică a țării. Astfel, s-a procedat la introducerea cadastrului imobiliar-edilitar în orașele Sinaia, Bușteni, Câmpina, Breaza, Comarnic, Azuga, Predeal, Buftea, Odobești, Curtea de Argeș, Brezoi, Calafat, precum și în municipiile București, Buzău, Făgăraș, Giurgiu, Ploiești, Roșiorii de Vede, Câmpulung Argeș. Pentru unele din aceste localități s-a răspuns și atunci când

a apărut solicitarea privitoare la delimitarea teritoriilor administrative și a intravilanului cum a fost cazul orașului Câmpina, a municipiului Giurgiu, precum și a unui sector din Capitală. Complexității acestor lucrări, impuse de normele metodologice de aplicare emise de MDLPL cât și de caietele de sarcini transmise de consiliile locale s-a răspuns printr-un efort și o abordare tehnică apreciată de toți beneficiarii – dovada clară fiind extinderea ulterioară a gamei de servicii pe care S.C. THEOTOP S.R.L. le-a oferit unităților cu care a avut relații contractuale. Astfel, în paralel cu aceste lucrări, pentru reabilitarea DN1, S.C. THEOTOP S.R.L. a asigurat rețeaua de nivelment pe tronsonul Posada (km 111) – Dârste (km 155).

Servicii Theotop

Odată cu anul 1999, când a fost reglementată întocmirea documentației cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară a imobilelor, S.C. THEOTOP S.R.L. a fost solicitată în peste 3000 de lucrări de acest tip, cuprinzând o paletă largă de aspect ca: intabulări de imobile neînscrise in CF, alipiri sau dezlipiri de imobile, modificări de limite, reconstituiri de imobile, precum și tratarea unor imobile de tip condominiu de mare complexitate (ex. Casa Presei Libere).

Societatea a fost implicată și în mari proiecte de fotogrammetrie digitală care au acoperit circa 60% din teritoriul României în cadrul proiectelor AERO-5 (finanțat de Banca Mondială) și AERO-7.
Realizarea planului index digital în cadrul proiectelor CS1 (Cadaster Services) și CS2 (de asemenea obținute în urma unor licitații organizate de către Banca Mondială) a deschis un nou orizont tehnologic de dezvoltare pentru S.C. THEOTOP S.R.L., prin realizarea de lucrări în 48 de teritorii administrative (UAT) din 17 județe ale României și pentru sectorul 1 din București.
Conversia titlurilor de proprietate emise în baza legii Fondului Funciar (Legea 18/1990) din format analogic în format digital a reprezentat o altă provocare pe care am îndeplinit-o cu succes prin finalizarea proiectului PAD 2008 în urma căruia au fost procesate zeci de mii de documente, rezultând sute de mii de date incărcate în format digital.
Au fost abordate proiecte de realizare GIS pentru 4 municipii, precum și introducerea MULTIVISION (fotogrammetrie oblică) drept suport de evidență și gestiune urbană. De asemenea, transpunerea în teren a proiectelor de construcții-montaj (aplicarea problemei topografice inverse) a făcut obiectul multor solicitări la care s-a răspuns cu succes (ex. pregătirea topografică a trasării Hotelului “Azuga” – din orașul Azuga). S.C. THEOTOP S.R.L. a participat și la lucrări de cadastru general în 8 comune: Roseți, Nana, Orbeasca, Frăsinet, Corbii Mari, Ungheni, Ștefan Vodă și Frumușani.

Din domeniul topografiei inginerești, se mai pot menționa și lucrările specifice urmăririi comportării construcțiilor (la Piața de Gros București și la alte 6 centre de colectare ale acesteia din țară). Multe din aceste lucrări au ridicat probleme cu caracter deosebit în funcție de specificul fiecărei lucrări, fiind necesară concentrarea întregii capacități a personalului implicat, pentru a găsi soluțiile optime necesare finalizării proiectelor – lucru care a fost posibil în majoritatea cazurilor. Proiectarea, construcția și implementarea unor sisteme informatice GIS specifice gestiunii topografice teritoriale și imobiliare cât și constituirea bazelor de date în acest domeniu au constituit de asemenea, preocupări care s-au orientat în ultima perioadă pe noi direcții (ex. cadastrul cimitirelor, cadastrul verde și în prezent cadastrul general pentru înregistrarea sistematică a proprietăților imobiliare).

Societatea se află totodată și într-un parteneriat cu compania franceză FAYNOT – un renumit producător de accesorii și borne topografice, oferind astfel furnizorilor de servicii topografice din România posibilitatea de a beneficia de ultimele inovații în domeniu. Printre beneficiarii lucrărilor executate de S.C. THEOTOP S.R.L. se numără: Guvernul României, Regia Autonomă a Administrației Protocolului de Stat, precum și Prefecturi și Primării ale județelor Arad, Argeș, Brașov, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Iași, Ilfov, Neamț, Prahova, Tulcea, Teleorman, Vrancea și a municipiului București. Consultarea autorității tehnice de specialitate – respectiv ANCPI și OCPI a fost permanentă, în acest mod încercându-se găsirea soluțiilor optime pentru încadrarea documentațiilor în parametrii de calitate corespunzători normativelor tehnice.

Diplome Theotop

Dotarea tehnică de care dispune în prezent societatea este alcătuită din 12 autoturisme, 9 stații totale, 8 echipamente GPS, un număr mare de computere, notebooks, tablete, imprimante, scannere, 2 plottere, precum și soft-urile necesare prelucrării datelor. Echipa care compune S.C. THEOTOP S.R.L. numără circa 50 de membri din care 70% sunt cadre superioare, 60% din acestea fiind persoane fizice autorizate de ANCPI sau Ordinul Geodezilor din România.