RO / EN

a.1| FORMULARE

a.1| FORMULARE

Aceste formulare le puteţi descărca, sunt în format Adobe Acrobat Reader [.pdf], se pot tipări şi completa. Anexa 1.11 - Cerere consultare documente din arhivă. Acest formular se completează pentru consultarea din arhiva biroului de cadastru şi publicitate imobiliară a diverselor documente juridice și tehnice ce au stat la baza înscrierilor în cartea funciară. (332 KB) Anexa 1.22 - Cerere de înscriere....

Află mai multe

a.2| LEGISLAȚIE

a.2| LEGISLAȚIE

Legea nr. 7/1996 republicată a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare. (223 KB) Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (295 KB) Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi comple...

Află mai multe

a.3| PLANURI PARCELARE

a.3| PLANURI PARCELARE

Planul parcelar constituie reprezentarea grafică a unei tarlale care conține limitele tuturor imobilelor din tarla, precum și detaliile stabile care o definesc. Acesta se întocmește în format analogic și digital și se integrează în planul cadastral după recepționarea acestuia de către oficiul teritorial prin atribuirea numerelor cadastrale tuturor imobilelor componente și înscrierea acestora în Cartea Fu...

Află mai multe

a.4| CADASTRU IMOBILIAR–EDILITAR

a.4| CADASTRU IMOBILIAR–EDILITAR

Cadastrul imobiliar Cadastrul fondului imobiliar reprezintă evidența și inventarierea corpurilor de proprietate din localități, specificând pentru construcții folosința, materialele de construcție, structura regimul de înălțime, fundația, suprafața, dotările și starea. Sistemul gestionează entităţile teritoriale care au ca unitate de referinţă imobilul (definit de legea cadastrului ca fiind una sau mai multe parcel...

Află mai multe

a.5| RECONSTITUIREA PROPRIETĂȚII

a.5| RECONSTITUIREA PROPRIETĂȚII

Acte necesare: Contract vânzare–cumpărare; Certificat de moştenitor; Titlu de proprietate; Sentinţe judecătoreşti; Documente de stare civilă (certificate de căsătorie, de deces, după caz); Planuri topografice cu următorul conţinut: Situaţia iniţială a parcelei (pe cât posibil conform descrierii din actele de proprietate); Situaţia actuală a parcelei. Activităţi desfăşurate de firmă: ...

Află mai multe

a.6| DOCUMENTAȚII CADASTRALE ȘI ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

a.6| DOCUMENTAȚII CADASTRALE ȘI ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară cuprinde evidenţa tehnică, economică şi juridică a imobilelor din aceeaşi unitate administrativ-teritorială: comună, oraş sau municipiu. Pot fi intabulate în cartea funciară următoarele drepturi reale imobiliare: dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, drepturile reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică, drepturile reale de garanție. Intabularea...

Află mai multe

a.7| HĂRȚI ȘI PLANURI TOPOGRAFICE

a.7| HĂRȚI ȘI PLANURI TOPOGRAFICE

Hărţile şi planurile topografice sunt reprezentări grafice convenţionale, pe care se prezintă elemente de planimetrie şi de relief ale suprafeţei terestre, în mod generalizat sau detaliat, în funcţie de scara de redactare şi de alte criterii. Harta topografică este reprezentarea grafică convenţională a unei suprafeţe terestre mari, care ţine seama de forma curbă a Pământului, pe baza folosirii unei proiecţii...

Află mai multe

a.8| DOCUMENTAȚIE PENTRU APLICAREA H.G. 834/1991

a.8| DOCUMENTAȚIE PENTRU APLICAREA H.G. 834/1991

Scopul lucrării este obținerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aflat în folosința societăților comerciale cu capital de stat, în conformitate cu prevederile HG 834/1991. Acte necesare: Plan de amplasare în zonă; Acte de proprietate; Hotărâri de Guvern, Decrete, Legi de înfiinţare a societăţii sau a regiei; Certificat de înmatriculare la Registrul Comerţ...

Află mai multe

a.9| CONSULTANŢĂ

a.9| CONSULTANŢĂ

Oferim acest serviciu oricărui potenţial client, consiliindu-vă pentru orice problemă tehnică sau juridică. Personalul nostru are pregătirea necesară pentru a vă răspunde la aceste întrebări. Vă aşteptăm la sediu cu actele de proprietate pentru a vă explica exact care sunt actele necesare în funcţie de tipul documentaţiei cadastrale. Dacă doriţi să nu aveţi surprize neplăcute când achiziţionaţi un imob...

Află mai multe

a.10| DOTARE TEHNICĂ

a.10| DOTARE TEHNICĂ

STAȚIE TOTALĂ TOPCON GTS 211D Caracteristici: memorie de 2000 de înregistrări; distanța maximă de măsurare, cu precizia de 3mm+2ppm, este: cu prisma mică până la 550m, cu o prisma normală până la 1100m, iar cu un fagure de 3 prisme până la 1600m; precizia de măsurare a unghiurilor este de 5"; compensator pe două axe; timpul de măsurare minim este 0.3"; mărirea lunetei este 26x. STAȚIE T...

Află mai multe