RO / EN

b.4| TRASĂRI

Lucrările de trasări constau în transpunerea în teren a unui proiect care are drept obiect o incintă neconstruită sau un contur al unei clădiri. Elementele metrice ale obiectului proiectat sunt analizate în cadrul procesului de pregătire topografică a cărei finalizare o constituie planul topografic de trasare.

Transpunerea în teren a proiectului ține seama de toate condițiile pe care proiectantul le impune atât din punct de vedere al geometriei obiectului cât și din cel al amplasării acestuia în ambientalul topografic existent (căi de comunicație, limite imobile, elemente hidrografice, etc.).

Documentația tehnică, care stă la baza pregătirilor lucrărilor topografice de trasare este variată și condiționată de natura proiectului, de caracterul terenului și în special de complexitatea și felul construcției.

În general acest material documentar este format din:

  • Planuri de obiective, extrase din planul general al construcției ce conțin dimensiunile construcțiilor, distanțele reciproce între obiecte, precum și față de axele lor;
  • Scheme cu rețele de sprijin, ale ridicării planimetrice și altimetrice;
  • Inventar de coordonate ale punctelor rețelei de sprijin cu descrierea punctelor;
  • Dosarul de calcule de la ridicarea planimetrică și cea altimetrică.

Pregătirea topografică a lucrărilor de trasare constă în următoarele operații:

  • Alegerea rețelei de sprijin, care va fi folosită pentru efectuarea trasării;
  • Proiectarea rețelei de sprijin pentru trasare (în cazul când se folosește o astfel de rețea);
  • Determinarea elementelor topografice (unghiuri, lungimi, diferențe de nivel), necesare trasării pe teren a proiectului.

Lucrare de trasare

< Inapoi la listare