RO / EN

THEOTOP realizează prima lucrare de cadastru general din ROMÂNIA 24 - 03 - 2007

Primul proiect de Cadastru General din România

A început în comuna Ştefan Vodă din judeţul Călăraşi, realizatorul său fiind firma THEOTOP. Obiectivul general al lucrării constă în: „Realizarea lucrărilor de cadastru pe întreg teritoriul comunei Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi, pe baza ortofotoplanurilor şi înscrierea acestora în cartea funciară”. Teritoriul administrativ al comunei Ştefan Vodă este situat la nord faţă de oraşul Călăraşi, la o distanţă de circa 19 km de acesta.
Aceste lucrări presupun:

  • Întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului pentru întreaga unitate teritorial-administrativă;
  • Recepţia lucrărilor de cadastru;
  • Afişarea rezultatelor lucrărilor de cadastru;
  • Soluţionarea contestaţiilor privind lucrările de cadastru;
  • Deschiderea cărţilor funciare;
  • Comunicarea încheierilor de înscriere din oficiu în noile cărţi funciare.

          Date
 Aria estimată a teritoriului administrativ (ha)
 Aria estimată a extravilanului (ha)
 Aria estimată a intravilanului (ha)
 Număr estimat de imobile pentru care se vor culege informaţii

Valori
7151
6811
340
3700

 

Conţinut si Condiţii Tehnice

Campania publicitară
Având în vedere necesitatea implicării proprietarilor în buna desfăşurare a lucrărilor de cadastru, se va derula o campanie publicitară locală, în două etape. Scopul primei etape a campaniei, care se va desfăşura înaintea începerii lucrărilor propriu-zise de cadastru, este stimularea interesului proprietarilor de imobile situate în teritoriul administrativ Ştefan Vodă să acorde tot sprijinul necesar operatorilor de teren care îi vor vizita în vederea culegerii datelor referitoare la proprietate.
Evidenţierea limitelor teritoriului administrativ
În cadrul acestei operaţii se vor evidenţia, în baza de date grafice, limitele teritoriului administrativ al comunei Ştefan Vodă. În acest scop, se vor raporta coordonatele punctelor de hotar preluate de la OCPI Călăraşi (delimitare efectuată în anul 1998) şi se vor confrunta cu ortofotoplanul şi cu limitele teritoriilor administrative în format digital existente la Direcţia Fondul Naţional Geodezic din ANCPI, eventualele neconcordanţe urmând a fi semnalate OCPI-ului pentru stabilirea configuraţiei de referinţă.
Identificarea pe teren a elementelor planului cadastral
Elementele planului cadastral, care nu rezultă din operaţiile de conversie a documentaţiilor cadastrale existente (PAD, HG 834, planuri parcelare, etc.), se vor identifica în funcţie de existenţa şi starea împrejmuirii sau limitei fiecărui imobil.
Culegerea atributelor imobilelor
În cazul imobilelor la care nu există date în documentaţiile cadastrale existente (documentaţii de amplasament şi delimitare a bunului imobil, cărţi funciare, titluri de proprietate eliberate conform Legii 18/1991, documentaţii HG 834/1991 avizate tehnic), datele de identificare ale proprietarului vor fi culese pe teren şi se vor înscrie în registrul cadastral al proprietarilor.

Ziarul Teleormanul

Sursa: Teleormanul
 

Realizarea Bazei de Date Grafice (BDG)

Campania publicitară
Straturile bazei de date grafice, atributele şi topologia acestora sunt definite în tabelul de mai jos:

Strat

Denumire

Topologie

Sursă

Atribute

Fundal

Raster

 

Ortofotoplanuri sau planuri scanate georeferențiate.

 

Limitele teritoriului administrativ

Admin

Poligon

Limita administrativă a teritoriului administrativ din planurile cadastrale scara 1:10000 şi/sau inventarul de coordonate al punctelor de contur

Cod numeric unic de identificare care face legătura cu baza de date textuală, tabelul admin, câmpul admin_id (1,n)

Sectoare cadastrale

Sect

Poligon

OCPI

Numărul sectorului cadastral

Limita intravilanului la 1 ianuarie 1990 sau din PUG (PUD), incluzând intravilanele izolate

Intrav

Poligon

PUG (PUD, PUZ)

Cod numeric unic de identificare care face legătura cu baza de date textuale, tabelul locality, câmpul locality_id (1,n)

Limitele imobilelor

Imobil

Poligon

Ortofotoplanuri, planuri topografice sau cadastrale şi măsurători

Cod numeric unic de identificare care face legătura cu baza de date textuale, tabelul property, câmpul property_id (1,n)

Construcții

Constr

Poligon

Documentaţii de cadastru sporadic (PAD), HG 834, ortofotoplan s.a.

Cod numeric unic de identificare care face legătura cu baza de date textuale,tabelul build, câmpul build_id (1,n)

Toponimie

Text

Punct

Planuri topografice sau cadastrale şi alte surse acceptate

Denumire entitate geografică

 

Mass-media

Sursa: Realitatea TV

Sursa: TVR 1

Sursa: Național 24

Sursa: PrimaTV

Sursa: TVR 2

 

Realizarea bazei de date textuale (BDT)

Scanarea cărţilor funciare
Vor fi scanate cărţile funciare pe hârtie inventariate şi predate de OCPI Călăraşi. Imaginile scanate vor fi stocate pe DVD/HDD pentru arhivare pe termen lung.

 

Realizarea arhivei digitale

Vor fi scanate pentru arhiva digitală următoarele:

 • Documentaţii de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate avizate de OCPI (fişa corpului de proprietate şi planul de amplasament şi delimitare);
 • Documentaţiile HG 834/1991 (scanate planurile de situaţie şi certificatul de atestare a dreptului de proprietate);
 • Documentaţiile de la Legea 18/1991 (planurile parcelare);
 • Planurile cadastrale şi topografice scara 1:500 - 1:2000;
 • Planurile de Urbanism General (PUG) sau Planurile de Urbanism de Detaliu (PUD);
 • Cărţile funciare.
 

Redactarea documentaţiei finale

Documentaţia finală care se va preda beneficiarului, va cuprinde:

 • Memoriu tehnic;
 • Fişierele bazelor de date grafice şi textuale;
 • Fişierele arhivei digitale;
 • Planul cadastral de ansamblu (cu poziţiile sectoarelor cadastrale);
 • Planurile sectoarelor cadastrale;
 • Dosarul de verificare a lucrării.
 

Recepţia cantitativă si calitativă a lucrării

Recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor de cadastru se va realiza de către OCPI Călăraşi după livrarea produselor rezultate. Recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor de cadastru se va finaliza cu un Raport al comisiei de recepţie. Eventualele defecte constatate pe parcursul efectuării recepţiei vor fi menţionate în raport şi vor fi corectate de către THEOTOP în termen de 10 zile de la data primirii notificării scrise din partea OCPI Călăraşi.

 

Afişarea rezultatelor lucrărilor de cadastru

Datele definitorii ale cadastrului din unitatea administrativ teritorială Ştefan Vodă consiliului local, care are obligaţia să le aducă la cunoştintă deţinătorilor prin înştiinţare scrisă şi afişare la sediul primăriei.

 

Soluţionarea contestaţiilor

Eventualele contestaţii referitoare la rezultatele afişate ale lucrărilor de cadastru se vor depune la OCPI Călăraşi, în termen de 60 de zile de la data afişării. Acestea vor fi soluţionate în termen de 30 de zile de la depunere. Pentru soluţionarea contestaţiilor, OCPI Călăraşi va constitui o Comisie de Soluţionare a Contestaţiilor formată din reprezentanţii OCPI, ai THEOTOP şi ai Primăriei. Comisia va soluţiona contestaţiile prin echipe mobile de verificare şi corectare a lucrărilor cadastrale. În urma soluţionării contestaţiilor, OCPI va modifica, după caz, informaţiile cuprinse în registrul cadastral al proprietarilor. Odată modificat, registrul cadastral al proprietarilor va sta la baza deschiderii noilor cărţi funciare electronice.

< Inapoi la listare