RO / EN

c.4| STEREORESTITUȚIE

Procesul de prelucrare a imaginilor fotogrammetrice digitale  se realizeaza prin orientarea interioară, orientarea relativă, folosind procedee de corelaţie automată şi semiautomată şi determinarea orientării absolute în spaţiu a fiecărei fotograme. În urma acestor etape se creează modele stereoscopice (perechi de fotograme orientate) care pot fi astfel exploatate independent. Dat fiind necesarul mare de puncte în procesul de orientare absolută, pentru proiectele fotogrammetrice mari, trebuie efectuată o îndesire a punctelor iniţiale corespondente teren – imagine, astfel încat fiecare model stereoscopic să conţină puncte cu coordonate în sistemul fotogramei şi în sistemul teren. Această operaţie se execută automat sau semi-automat prin procesul numit aerotriangulaţie.

În urma aerotriangulaţiei se obţin parametrii de orientare exterioară a fotogramelor şi se pot realiza operaţiile de extragere a informaţiilor prin aşa numitul procedeu de stereorestituţie.
Stereorestituția este metoda de parcurgere a modelelor stereoscopice și a detaliilor liniare conținute de acestea cu ajutorul unui cursor special, generându-se harta digitală a zonei respective în format vectorial, editabilă apoi cu soft-uri de cartografie automată. În acelaşi fel se extrag si punctele necesare modelării 3D sau se desenează curbele de nivel pentru reprezentarea reliefului.

 

Stereostituție

< Inapoi la listare