RO / EN

b.2| RELEVEE, SECȚIUNI ȘI FAȚADE DE CLĂDIRI

Prin tehnica măsurătorilor sub denumirea de RELEVEE pot fi înțelese următoarele categorii:

  • desenul rezultat prin secționarea unei construcții cu un plan orizontal la o înălțime de 1.20 metri deasupra pardoselii nivelului la care se referă (subsol, parter, mezanin, etaj, mansardă, pod);
  • desenul rezultat prin secționarea unei construcții cu un plan vertical dupa o direcție prestablită (sinonim cu SECȚIUNE);
  • desenul rezultat prin figurarea tuturor elementelor care definesc ancadramentul, golurile și decorațiunile unei fațade (pricipală, laterală, sau posterioară) a unei clădiri (sinonim cu FAȚADĂ);
  • desenul rezultat prin figurarea tuturor elementelor care definesc ancadramentul, golurile, eventualele linii de inflexiune (frângere) care caracterizează peretele exterior din spate al construcției (cu un număr redus de deschideri) care în cele mai multe cazuri a unei clădiri este destinat să fie acoperit de zidul asemănător al unei clădiri vecine (sinonim cu CALCAN).

Releveu imobil

Cazurile pentru care se recurge la realizarea releveelor de constructii:

  • documentații tehnice cadastrale și înscrierea în Cartea Funciară;
  • realizarea setului de date și informații care caracterizează imobilul din punct de vedere cantitativ (arii, volume), calitativă (folosințe încăperi, tipul structurii, starea clădirilor), cât și juridice (apartenența la un anumit proprietar);
  • restructurarea spațiilor existente (reparații, extinderi, modernizări, consolidări, etc.).

Măsurarea releveelor se realizează cu ajutorul distomatelor, această tehnologie de măsurare fiind mai rapidă și mai precisă, înlocuind cu succes măsurătorile clasice (care de multe ori necesitau două persoane, sau trecerea prin teren accidentat).

< Inapoi la listare