RO / EN

a.3| PLANURI PARCELARE

Planul parcelar constituie reprezentarea grafică a unei tarlale care conține limitele tuturor imobilelor din tarla, precum și detaliile stabile care o definesc. Acesta se întocmește în format analogic și digital și se integrează în planul cadastral după recepționarea acestuia de către oficiul teritorial prin atribuirea numerelor cadastrale tuturor imobilelor componente și înscrierea acestora în Cartea Funciară. Aspectul juridic al parcelelor din acest document este confirmat de numele deținătorilor, coroborat cu dimensiunile perimetrale ale terenurilor.

Caracterul definitiv sau provizoriu al planului parcelar este determinat de stadiul în care se află eventualele litigii existente între deținători.


Plan parcelar


Acte necesare:

  • Titlu de proprietate (copie xerox);
  • Proces verbal de punere în posesie;
  • Plan parcelar vechi/ Registru cu evidenţa tuturor proprietarilor.

Se pot realiza:

  • planuri parcelare pentru terenuri agricole structurate pe tarlale sau grupuri de tarlale în conformitate cu evidenţele primăriei unităţii administrativ teritoriale şi a titlurilor de proprietate emise, fie ca aceste planuri există şi trebuiesc actualizate, fie că nu există deloc;
  • planuri parcelare pentru terenuri situate în extravilan dar limitrofe intravilanului și care urmează a fi trecute în intravilan printr-o hotărâre a consiliului local, terenuri care ulterior se vor supune unui proiect de sistematizare;
  • planuri parcelare pentru terenuri private care se vor supune unui proiect amplu de sistematizare.

În această etapă se vor efectua toate masurătorile topografice necesare la teren pentru determinarea suprafeţelor în conformitate cu actul de proprietate sau cu evidenţele cadastrale.
Prezenţa la teren a beneficiarului pe perioada desfăşurării acestei etapei este obligatorie.
Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia echipei de teren toate informaţiile tehnice şi/sau juridice necesare desfăşurării cât mai facile a lucrărilor.

< Inapoi la listare