RO / EN

d.2| HĂRȚI TEMATICE

Analiza spaţială include tehnicile prin care se studiază relaţiile dintre entităţi, din punct de vedere topologic, geometric sau geografic.

Analiză Tematică

Apariţia unui potenţial dezastru depinde de doi factori: hazard şi vulnerabilitate. Hazardul reprezintă probabilitatea apariţiei unui potenţial fenomen devastator, iar vulnerabilitatea reprezintă gradul de distrugere rezultat în urma apariţiei fenomenului.

Analiza riscurilor ar trebui să fie parte integrantă din orice proiect sau proces de management al riscurilor. Ideal este să identificăm potenţialele probleme şi riscuri cu mult timp înaintea producerii acestora, minimizând sau evitând astfel pierderile materiale şi/sau umane.

În funcție de cerințe și de datele existente în baza de date, hărțile pot avea diverse rezultate tematice: hărți demografice, sociale, economice, de analiză, de predicție, de evaluare, de anticipare etc., în funcție de ceea ce se dorește să se analizeze.

Hartă hidrografică: Râul Târgului

Hartă hidrografică: Râul Târgului

Hartă hipsometrică: Comuna Crasna

Hartă hipsometrică: Comuna Crasna

Hartă geologică: Depresiunea Carasebeș

Hartă geologică: Depresiunea Carasebeș

Hartă a reliefului: În arealul orașului Slatina

Hartă a reliefului: În arealul orașului Slatina

Hartă climatică: a României

Hartă climatică: a României

Harta zonelor funcționale: Comuna Buești

Harta zonelor funcționale: Comuna Buești

Harta solurilor: Câmpia Piteștiului

Harta solurilor: Câmpia Piteștiului

Hartă servicii: Municipiul Câmpulung

Hartă servicii: Municipiul Câmpulung
< Inapoi la listare