RO / EN

a.1| FORMULARE

Aceste formulare le puteţi descărca, sunt în format Adobe Acrobat Reader [.pdf], se pot tipări şi completa.

Anexa 1.11 - Cerere consultare documente din arhivă. Acest formular se completează pentru consultarea din arhiva biroului de cadastru şi publicitate imobiliară a diverselor documente juridice și tehnice ce au stat la baza înscrierilor în cartea funciară.
(332 KB)
Anexa 1.22 - Cerere de înscriere. Formular ce se completează pentru intabularea, înscrierea provizorie, notarea, radierea imobilului.
(151 KB)
Anexa 1.23 - Cerere pentru eliberare extras de carte funciară pentru informare. Formularul se completează pentru obținerea unui extras de informare ce conține date referitoare la situaţia tehnică și juridică a imobilului pentru care se solicită.
(227 KB)
Anexa 1.24 - Cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini. Formular ce se completează când se doreşte identificarea sarcinililor (ipotecă, uzufruct, obligaţie de întreţinere, privilegiu, litigiu, comandament, sechestru şi servitute) existente ale imobilului.
(150 KB)
Anexa 1.25 - Cerere privind identificarea numărului de carte funciară şi a numărului cadastral/topografic al/ale imobilului/imobilelor după numele/denumirea proprietarului. Formular ce se completează când se doreşte identificarea numărului de carte funciară şi a numărului cadastral/topografic.
(226 KB)
Anexa 1.30 - Cerere de informaţii. Acest formular se foloseşte la toate tipurile de lucrări de cadastru şi topografie, intabulare şi reprezintă convenţia încheiată între executant şi beneficiar.
(241 KB)
Anexa 1.31 - Cerere de recepţie şi înscriere. Formular ce se completează la lucrările de primă înscriere, cadastru şi intabulare în Cartea Funciară pentru: intabulare apartamente, terenuri, actualizare cu construcţii, actualizare informaţii etc.
(320 KB)
Anexa 1.32 - Declaraţie. Formular ce se completează pentru toate tipurile de documentații tehnice şi înscrieri în Cartea Funciară.
(279 KB)
Anexa 1.42 - Cerere de anulare a numărului cadastral. Formular ce se completează când se doreşte anularea numărului cadastral atribuit imobilului și pentru care nu s-a deschis carte funciară.
(199 KB)
< Inapoi la listare