RO / EN

a.8| DOCUMENTAȚIE PENTRU APLICAREA H.G. 834/1991

Scopul lucrării este obținerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aflat în folosința societăților comerciale cu capital de stat, în conformitate cu prevederile HG 834/1991.

Acte necesare:

 • Plan de amplasare în zonă;
 • Acte de proprietate;
 • Hotărâri de Guvern, Decrete, Legi de înfiinţare a societăţii sau a regiei;
 • Certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului;
 • Orice alt act care atestă dobândirea proprietăţii.

H.G. 834

Documentaţia topografică cuprinde:

 • Memoriu tehnic;
 • Inventarul de coordonate al punctelor de sprijin vechi şi noi;
 • Listă cu măsurătoarea şi compensarea coordonatelor;
 • Inventar cu coordonate puncte de contur şi suprafaţa reală ce a rezultat;
 • Tabel desfăşurător al ariilor din incintă;
 • Tabel cu ariile construcţiilor din incintă întocmit numai pentru construcţiile supraterane şi subterane cu caracter stabil (fără construcţiile anexe);
 • Schiţa reţelei de sprijin a punctelor utilizate la ridicarea topografică;
 • Schiţa vecinătăţilor incintei;
 • Planul de încadrare în zonă la scara 1:10000;
 • Planul topografic al incintei la scara 1:500 / 1:1000 / 1:2000 – întocmit cu respectarea “Atlasului de semne convenţionale”, elaborate de Direcţia de Fond Funciar şi Cadastru din Ministerul Agriculturii în 1978;
 • Descrierile topografice ale punctelor de sprijin.
< Inapoi la listare